Podpisano umowę z wojewodą wielkopolskim w sprawie dofinansowania wymiany systemu zasilania awaryjnego w energię elektryczną na wypadek nagłych czasowych przerw w dostawie prądu wraz z dostosowaniem instalacji w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Obecnie szpital korzysta ze starych agregatów, które nie zapewniają potrzebnej mocy zasilania oraz nie gwarantują bezawaryjnej pracy nowoczesnej aparatury medycznej. Inwestycja obejmuje wymianę dwóch agregatów prądotwórczych działających bez synchronizacji i nieposiadających funkcji autostartu na jeden nowoczesny agregat o większej mocy, przebudowę linii sterowniczej i dostosowanie jej do nowej lokalizacji urządzenia, budowę linii sterowniczej dla autostartu, przygotowanie dokumentacji technicznej. Okres realizacji inwestycji planuje się na październik-grudzień 2023 roku.

Wartość zadania wynosi 361 575 złotych a dofinansowanie z rezerwy ogólnej budżetu państwa w formie dotacji celowej – 289 260 zł.  PO

Ogłoszenia
J3M