Dzielnica nr 2

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Wszystkie cztery dzielnice Ostrzeszowa mają swoich przedstawicieli. Właśnie zakończył się cykl spotkań sprawozdawczo-wyborczych, jako ostatni spotkali się mieszkańcy dzielnicy nr 2 i 3.

Zmiany pociągnęła za sobą przyjęta przez radnych uchwała, która zredukowała liczbę dzielnic Ostrzeszowa z sześciu do czterech. W przypadku dzielnic nr 2 i nr 3 nie zaszły żadne zmiany. Z pozostałych czterech dzielnic, za sprawą połączenia nr 1 z nr 6 oraz nr 4 z nr 5, powstały dwie. Mieszkańcy musieli więc wybrać swoich nowych przedstawicieli. W poprzednim numerze informowaliśmy o wynikach wyborów w dzielnicy nr 1 i 4. Głosowanie mają za sobą również mieszkańcy dzielnicy nr 2, która obejmuje swoim zasięgiem przede wszystkim Osiedle Zamkowe i ulice znajdujące się w jego sąsiedztwie. Funkcję przewodniczącego zarządu po raz kolejny pełnił będzie Zbigniew Tomczyk, a w jego skład wejdą: Marian Bacik, Dariusz Grzesik, Urszula Lach i Arkadiusz Szymański. Członkami rady zostali: Sabina Calińska, Stefan Głowienkowski, Lech Graf, Janusz Lizakowski, Jerzy Maciaczyk, Mieczysława Pierzchalska, Katarzyna Puchała, Czesława Tomczyk, Grzegorz Więcek i Dariusz Wrzalski.

Jako ostatni spotkali się przedstawiciele największej dzielnicy w mieście – nr 3. Decyzją mieszkańców na kolejną kadencję nie wybrano dotychczasowej przewodniczącej Krystyny Rajskiej, jej miejsce zajął Marcin Łuczak, a w zarządzie pomagać mu będą: Aneta Małolepsza, Marcin Świtoń, Paweł Wabnic i Tomasz Połomski. Członkami rady dzielnicy zostali: Artur Derewiecki, Przemysław Dubiel, Sławomi Grądowy, Paweł Klóska, Marcin Łaszewski, Sławomir Machaj, Anna Missalla, Angelika Pieprzka, Krystyna Sikora i Anna Szypulska. RED

Dzielnica nr 3

fot. UMiG

Ogłoszenia
J3M