Wojewoda wielkopolski po tym, jak z funkcji radnego odwołał Arkadiusza Lewka, zarządził wybory uzupełniające w okręgu nr 3 do Rady Gminy w Kobylej Górze. Te odbędą się już 5 września.  

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Sprawa ciągnie się od kwietnia 2020 roku, kiedy to do Urzędu Gminy w Kobylej Górze trafiło wezwanie podpisane z upoważnienia wojewody przez jego zastępczynię Anetę Niestrawską do podjęcia przez Radę Gminy w  Kobylej Górze w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Arkadiusza Lewka.  Powód? Uznano, że łamie on przepisy prowadząc działalność gospodarczą na gminnym mieniu. Zgodnie bowiem z art. 24f. ustawy o samorządzie gminnym: „Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat„.

Były radny, jak się okazało, w siedmiu podległych gminie placówkach oświatowych świadczył usługi z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.  Arkadiusz Lewek za wykonaną pracę pobierał wynagrodzenie i to, w opinii wojewody powód, by odwołać go z funkcji radnego.

Uchwała przez radnych z Kobylej Góry nie została jednak wywołana, więc wojewoda wydał zarządzenie zastępcze i wygasił mandat radnego. Radny, mimo przysługującego mu prawa, nie odwołał się od tej decyzji.

Zgodnie z decyzją wojewody wybory uzupełniające do Rady Gminy w okręgu nr 3 odbędą się już w niedzielę 5 września. O mandat radnego powalczą: Alina Dembna i odwołany przez wojewodę Arkadiusz Lewek. RED

fot. sxc.hu

Ogłoszenia
Salon Fryzjerski