21 listopada st. sierż. Piotr Śliwka oraz st. sierż. Michał Bielski, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie, powrócili do macierzystej jednostki z dwutygodniowej służby pełnionej w rejonie polsko-białoruskiej granicy.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Jak relacjonują oddelegowani do przygranicznej strefy policjanci, codzienną służbę rozpoczynali odprawą w Komendzie Powiatowej Policji we Włodawie, gdzie otrzymywali informację o miejscu pełnienia służby danego dnia. Służba obejmowała różne godziny jej pełnienia, począwszy od dwunastogodzinnego do nawet szesnastogodzinnego. W tym czasie nie można było opuszczać przydzielonego posterunku blokadowego, który pełniony był zarówno na drogach wyjazdowych ze strefy, jak również na drogach krajowych, powiatowych, gminnych, zdarzały się nawet posterunki na drogach gruntowych. Do zadań policjantów należało przeprowadzanie kontroli drogowych, podczas których musieli zachowywać szczególną ostrożność oraz dbać o wzajemną asekurację. Każda kontrola sprowadzała się do wylegitymowania wszystkich osób znajdujących się wewnątrz kontrolowanego pojazdu, jak również na kontroli przewożonego bagażu, w związku ze zdarzającymi się sytuacjami dotyczącymi przemytu osób zza wschodniej granicy. Zdarzało się, że funkcjonariusze pełnili również służbę z przedstawicielami innych służb mundurowych, m. in. Strażą Graniczną czy wojskiem. Sytuacje te dotyczyły miejsc zwiększonego natężenia ruchu lub miejsc szczególnie zagrożonych. Dzięki temu mogli wymienić się doświadczeniami z codziennej służby. Jednak w obliczu podejmowanych działań funkcjonariusze realizowali czynności w obszarze zgodnym z pełnioną przez nich służbą. Podczas jednej ze służb pełnionej wspólnie ze Strażą Graniczną doszło do ujawnienia 2 obywateli Syrii. Wątpliwość wszystkich wzbudził fakt, że w pojeździe, w którym przeprowadzano kontrolę było bardzo dużo bagaży i nowy ponton. Wszelkie czynności dotyczące tej sytuacji wykonywali zgodnie z procedurami funkcjonariusze Straży Granicznej. Pomimo że zarówno st. sierż. Piotr Śliwka, jak i st. sierż. Michał Bielski w żaden sposób nie czują się bohaterami, z całą pewnością są nimi dla swoich najbliższych, którzy z niecierpliwością czekali na ich powrót do domu. Funkcjonariusze jednogłośnie przyznali, że zgodnie z rotą ślubowania wyrażają gotowość pełnienia służby wszędzie tam, gdzie zaistnieje potrzeba, aby „strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”. Warto podkreślić, że w chwili obecnej w strefie przygranicznej pełni służbę kolejnych dwóch policjantów ostrzeszowskiej jednostki, również z Wydziału Ruchu Drogowego.

st. sierż. Anna Piechocka/st. asp. Magdalena Hańdziuk

Ogłoszenia
J3M