Głosowanie nad wotum zaufania poprzedziła prezentacja przez Lecha Janickiego „Raportu o stanie powiatu w 2022 roku”. W debacie nad jego treścią jako pierwszy głos zabrał radny Stanisław Hemmerling, który ponownie miażdżącej wręcz krytyce poddał działania starosty i zarządu powiatu, zwłaszcza w zakresie funkcjonowania szpitala.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Nakładające się przez lata nieprawidłowości nie były na bieżąco usuwane, a wizja jego rozbudowy dla polepszenia standardu leczenia i opieki zdrowotnej, za czym idą lepsze pieniądze, były tylko czczą gadaniną i mamieniem czczymi obietnicami społeczeństwa stwierdził. – Dopełnieniem tego zła było zarządzanie szpitalem przez Magdalenę Puziewicz-Karpiak, która dowiodła bez pohamowania, że w rozrzutności finansowej nie liczy się z nikim i niczym, przy oczywiście aprobacie rady nadzorczej oraz bezpośrednio odpowiedzialnego za szpital powiatu w osobie przewodniczącego zgromadzenia wspólników, jakim jest pan starosta. Nie było reakcji na wcześniej sygnalizowane nieprawidłowości w szpitalu. Trzeba dołożyć wszelkich starań, ażeby szpital istniał i funkcjonował i nie groziło mu, nie tylko z powodów finansowych, ale i z powodu złego zarządzania, widmo bankructwa oraz niepewność jutra personelu.

Radny apelował ponadto o wycofanie się z zamiaru wprowadzenia opłat za parkowanie na placu przed budynkiem szpitala.

Nie można ludzi przyjeżdżających po pomoc do szpitala oraz oczekujących na badanie karać obciążeniami finansowymi za postój orzekł. – To jest niedopuszczalne i karygodne. W chwili pośpiechu, przygnębienia, cierpień i dolegliwości człowiek może się zapomnieć. Zamiar takiego posunięcia to hańba.

Zastrzeżenia do raportu zgłosiła także radna Krystyna Sikora. Jej zdaniem, po raz kolejny nie zawiera on wszystkich istotnych informacji.

Z raportu wynika, oprócz jednego działu i częściowo podsumowania, że w tym powiecie jest „och i ach”, sielanka, kraj miodem i mlekiem płynący, a wcale tak nie jest i bardzo dobrze o tym wiemy – oświadczyła. – Brakuje mi w tym raporcie pokazania tego, co musimy jeszcze zrobić i czego nie zrobiliśmy albo gdzie popełniliśmy błędy (…) Z całości tego raportu nie wynika to, że mamy jakieś problemy, że potrzebujemy pomocy i że w całym kraju należy zwrócić uwagę na takie, a nie inne decyzje, nie nasze, nie od nas zależne, a wpływające na to co my jako powiat możemy zrobić i z czym się mierzymy.

W odpowiedzi starosta przyznał, że podczas tworzenia raportu nie koncentrował się na wyszczególnianiu problemów w poszczególnych obszarach działalności samorządu. Skupił się przede wszystkim na rozliczeniu z wydanych w ubiegłym roku środków. Zapewniał, że stara się na bieżąco reagować na pojawiające się trudności.

W tych wszystkich obszarach problem jest tylko i wyłącznie jeden, finansowy. Co zrobić, ile dać , żeby było lepiej, żeby zaspokoić pewne wymagania i potrzeby pracowników – powiedział L. Janicki.

Opinię Krystyny Sikory poparł przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Maciejewski.

Raport jest dobry od strony sukcesów i sukcesem trzeba się chwalić, natomiast jeżeli ktoś z zewnątrz, kto nie jest mieszkańcem Ostrzeszowa, go przeczyta, to bardzo chętnie chciałby się tu przeprowadzić, bo są same sukcesy – ironizował. – Doskonale wiemy, że tak nie jest i raport powinien przedstawić to, co się nam nie udało i w jaki sposób mamy to rozwiązać.

Starosta zaproponował radnym, by przelali swoje wątpliwości na papier i w tej formie złożyli je na jego biurku. Zadeklarował, że zostaną one uwzględnione być może już w przyszłym roku. Ostatecznie 12 radnych opowiedziało się za wotum zaufania dla starosty, 3 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Takim samym wynikiem zakończyło się też głosowanie nad absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Jak wynika ze sprawozdania przedstawionego przez skarbnik powiatu Urszulę Machoł, dochody zrealizowano w kwocie 97.523.068 zł (100,35% planu), a wydatki w kwocie 99.558.27 zł (96,57% planu). Wydatki majątkowe pochłonęły 9.474.879 zł. 31 grudnia 2022 roku powiat zadłużony był na kwotę 3 miliony złotych. Pozytywnego głosowania gratulowała zarządowi powiatu senator Ewa Matecka, gość specjalny obrad.

Samorząd to filar dobrze, zdrowo rozwijającej się demokracji – podkreśliła. – Każde działanie na rzecz Polski samorządowej jest nieco przecenienia, a jest to szczególnie trudne dzisiaj, w dobie próby ograniczania autonomii i samostanowienia samorządu. Samorząd powinien być traktowany po partnersku, podmiotowo, a nie zawsze tak jest, o czym możemy się przekonać.

Parlamentarzystka poinformowała o powstałym w Senacie RP projekcie uchwały zmieniającej wskaźniki określające dochody samorządów wszystkich szczebli i zwiększającej ich udział we wpływach z podatków. ŁŚ

Ogłoszenia
J3M