ostrzeszowinfo.pl » Katalog firm » Nauka i szkolnictwo » Centra edukacyjne i szkoleniowe

ID firmy: 1909

Centrum Szkolenia Kursowego

Centrum Szkolenia Kursowego Aneta Sarnowska to Placówką Kształcenia Ustawicznego dla Dorosłych.W kwietniu 2015 roku uzyskaliśmy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędy Pracy w Poznaniu pod numerem ewidencyjnym 2.30/00121/2015.

W zakresie swojego działania organizujemy szkolenia oraz kursy z zakresu:
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:
- szkolenia okresowe dla pracodawców;
- szkolenia okresowe dla osób kierujących pracownikami;
- szkolenia okresowe na stanowiskach inżynieryjno – technicznych;
- szkolenia okresowe na stanowiskach administracyjno – biurowych;
- szkolenia okresowe na stanowiskach robotniczych;
- szkolenia wstępne pracowników;
- nadzór BHP w firmach.

Kursy zawodowe:
- kurs w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych, wymiana butli gazowych w wózkach.
Na życzenie klienta egzamin końcowy i uzyskanie certyfikatu Urzędu Dozoru Technicznego.
- kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych w tym specjalizowane oraz ładowarki teleskopowe – ze
zmiennym wysięgiem kat. I WJO. Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego.
- kurs w zakresie obsługi urządzeń UTB – uprawnienia dozorowe w zakresie: obsługi i konserwacji suwnic, żurawi
stacjonarnych i przenośnych (HDS), podesty ruchome, dźwigi towarowo – osobowe.
- kurs w zakresie spawania elektrycznego metodą: MAG, MIG, TIG; elektrodą otuloną. Weryfikacja uprawnień.
spawalniczych.

Pozostałe kursy:
- kurs w zakresie obsługi kasy fiskalnej i terminalu kart płatniczych;
- kurs „Kadry, Płace, ZUS”;
- kurs „Pierwsza Pomoc”
- kurs „ Magazynier z obsługą wózka widłowego”
Oraz inne wg. Zamówień.

Aktualne zapisy na kursy!!
1. kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych w tym specjalizowane oraz ładowarki teleskopowe –
ze zmiennym wysięgiem kat. I WJO. Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego.
2. Obsługa suwnicy i żurawi stacjonarnych.
Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
Po zakończeniu kursu wydawane są zaświadczenia na obowiązującym druku zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty.
Zapraszamy na szkolenia!

Centrum Szkolenia Kursowego Aneta Sarnowska
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego dla Dorosłych
ul. Krańcowa 7
63-500 Ostrzeszów

Osoba wyznaczona przez Placówkę do kontaktu z zamawiającym:
Andrzej Daszczyk - 693-615-517; e-mail andrzej.daszczyk@wp.pl
Aneta Sarnowska - 603-213-889, e-mail: biuro@csk-szkolenia.pl