Największe manewry poszukiwawczo – ratownicze w kraju „Nocny tropiciel 2022”, podczas którego będzie można zobaczyć w akcji wszystkie służby biorące udział w działaniach ratowniczych i poszukiwawczo-ratowniczych odbędą się już 8 i 11 maja w Kobylej Górze. Szacuje się, że weźmie w nich udział około 800 osób.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Epicentrum Wielkiego Pikniku Służb, połączonego z prelekcjami, wykładami oraz warsztatami i pokazami będzie scena rozstawiona na betonowym parkingu tuż przy zalewie.

W miniony piątek 4 marca odbył się rekonesans przed planowanymi manewrami. Głównym celem zorganizowanego m.in. w Kobylej Górze spotkania było zapoznanie się z terenem działania służb oraz omówienie każdego zadania. Uczestnicy zapoznali się też ze scenariuszem ćwiczeń. Manewry, jak poinformowano, odbędą się 11 maja, rozgrywane będą one nie tylko na terenie Kobylej Góry, ale również w Sycowie. Wydarzenie to poprzedzi Wielki Piknik Służb, który odbędzie się z kolei nad kobylogórskim zalewem 8 maja.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele: Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Centrum Operacji Powietrznej Dowództwa Komponentu Powietrznego, Wojsk Obrony Terytorialnej, Służby ASAR, Policji w tym pododdziały kontrterrorystyczne, Służby Więziennej, Państwowego Ratownictwa Medycznego, Państwowej Straży Pożarnej, Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, Akademii Kaliskiej, Lasów Państwowych, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, a także przedstawiciele szpitali w Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim, Kępnie i Ostrzeszowie oraz gminy Kobyla Góra.

Bliższe szczegóły wydarzenia zostaną przedstawione na konferencji prasowej, która odbędzie się kwietniu.

Ogłoszenia
Salon Fryzjerski