Przez najbliższych pięć lat Szkołą Podstawową z oddziałem przedszkolnym w Kaliszkowicach Ołobockich pokieruje nowa dyrektor Katarzyna Ewa Kaźmierczak, natomiast o rok zostały przedłużone kadencje dyrektorom placówek oświatowych w Mikstacie i Kaliszkowicach Kaliskich.

W tym roku dobiega końca kadencja na stanowisku dyrektora w trzech gminnych placówkach oświatowych: w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie, w Szkole Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Kaliszkowicach Kaliskich oraz w Szkole Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Kaliszkowicach Ołobockich. W przypadku dwóch pierwszych instytucji burmistrz Mikstatu, zgodnie z Prawem oświatowym postanowił powierzyć to stanowisko dotychczasowym dyrektorom, przedłużając Barbarze Ilskiej w Mikstacie i Irenie Kurek w Kaliszkowicach Kaliskich pełnienie funkcji o kolejny rok – do 31 sierpnia 2019 r. Natomiast w Kaliszkowicach Ołobockich w wyniku konkursu stanowisko dyrektora szkoły obejmuje i pełnić będzie do 31 sierpnia 2023 r. Katarzyna Ewa Kaźmierczak; dotychczasowa dyrektor Maria Grądziel nie przystąpiła do konkursu.

W piątek, 6 lipca br. w siedzibie magistratu burmistrz Henryk Zieliński w obecności Danuty Kamińskiej, sekretarz miasta i gminy Mikstat wręczył Katarzynie E. Kaźmierczak nominację na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Kaliszkowicach Ołobockich, natomiast Barbara Ilska i Irena Kurek odebrały decyzje o przedłużeniu kadencji na kolejny rok. Burmistrz pogratulował paniom dyrektor oraz podziękował za dotychczasową pracę Marii Grądziel, ustępującej ze stanowiska dyrektora szkoły w Kaliszkowicach Ołobockich. PK

Reklama