Pod koniec kwietnia w jednej z pasiek w Przedborowie wykryto ognisko zgnilca amerykańskiego. W związku z tym wyznaczono tzw. obszar zapowietrzony. 27 czerwca uchylono to rozporządzenie.

Zgnilec amerykański pszczół został zwalczony. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrzeszowie pismem z 27 czerwca cofnął rozporządzenie z dnia 20 kwietnia. Mógł to uczynić po wykonaniu oczyszczenia i odkażenia pasieki, w której znaleziono ognisko choroby.

Choroba zakaźna, jaką jest zgnilec amerykański pszczół podlega obowiązkowi zwalczenia z urzędu. Dlatego powiatowy lekarz weterynarii, kiedy został powiadomiony o sprawie, wyznaczył tzw. obszar zapowietrzony. Na jego terenie obowiązuje nakaz niezwłocznego zgłaszania przypadków zachorowań pszczół. Zakazuje on również organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów do czasu jego odwołania. RED

Reklama