Prezes klubu - Paweł Walczak podjął kolejną charytatywną inicjatywę!

Tym razem, poprzez licytację klubowej koszulki Pelikana Grabów, pomagać będzie Jakubowi Dutkowskiemu, który w wieku 13 lat został sparaliżowany. Kuba jest już dorosły, potrafi sam się najeść, ale nadal potrzebuje pomocy drugiej osoby do "normalnego funkcjonowania". Mimo swojej niepełnosprawności nie poddaje się i chciałby podjąć pracę. Skończył technikum ekonomiczne, na studia nie poszedł ze względu na brak możliwości dojazdu do uczelni. Chciałby także pracować, ale za każdym razem spotyka się z odmową, a brak specjalnie wyposażonego auta to dodatkowa trudność.

 Koszulkę można licytować do 11 listopada na stronie facebookowej klubu: www.facebook.com/pelikangrabow/

Reklama