11 lutego wygasło 8 mandatów w Radzie Powiatu w Ostrzeszowie. Ukazał się bowiem „Dziennik urzędowy województwa wielkopolskiego”, w którym zamieszczono zarządzenie wojewody w tej sprawie.

Mandaty utracili: Radosław Gatkowski, Stefan Hebisz, Ewa Kubiak, Jerzy Mucha, Walenty Okoń, Marianna Powązka, Katarzyna Sójka i Ignacy Śmiatacz. Jest to skutek decyzji Sądu Okręgowego w Kaliszu, który pozytywnie rozpatrzył skargę wniesioną przez komitet „Lewica i Bezpartyjni”, zarządzając ponowne przeliczenie głosów w obwodzie nr 1 w Mikstacie, wchodzącym w skład okręgu nr 2. Ponowne ustalenie wyników głosowania w obwodzie przez Obwodową Komisję Wyborczą ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr 1 w Mikstacie w okręgu wyborczym nr 2 w wyborach do Rady Powiatu w Ostrzeszowie przeprowadzonych 21 października 2018 roku, zgodnie z zarządzeniem wojewody wielkopolskiego, nastąpi 3 marca. MK


Reklama