Powołana na ostatniej sesji Rady Powiatu Komisja Skarg Wniosków i Petycji pod przewodnictwem Joanny Krzyżańskiej-Hyłki na swoim pierwszym posiedzeniu w nowym składzie, wybrała ze swojego grona wiceprzewodniczącego – został nim radny Dariusz Świtoń. [Zgodnie ze statutem powiatu, przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybiera Rada Powiatu, a wiceprzewodniczącego komisja na wniosek jej przewodniczącego].

Zadaniem komisji jest wstępne rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających od mieszkańców powiatu oraz innych podmiotów z tego terenu. Uchwały komisji dotyczące rozpatrzonych spraw są przekazywane przewodniczącemu Rady Powiatu.