Mikstacki samorząd zwiększył w tym roku o blisko 30 % pulę pieniędzy na wspieranie z budżetu gminy działalności klubów sportowych. W wyniku przeprowadzonego na przełomie lutego i marca br. konkursu w sumie rozdysponowano 60.650 zł – z czego 38.000 zł na upowszechnianie piłki nożnej oraz 22.650 zł na upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

W roku 2018 kluby sportowe działające w mieście i gminie Mikstat otrzymały wsparcie finansowe z budżetu samorządu w wysokości 50.000 zł. W tegorocznym budżecie pula pieniędzy na zadania sportowe została zwiększona o 14 tys. zł – do kwoty 64.000 zł. Większość tych środków została już rozdysponowana. Jeszcze w styczniu gmina przekazała 800 zł dotacji na realizację w szkołach podstawowych w Mikstacie i Biskupicach Zabarycznych ogólnopolskiego programu Szkolny Klub Sportowy, którego operatorem w naszym regionie jest Wielkopolski Szkolny Związek Sportowy.

Rozstrzygnięty został już także otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. dwóch zadań z zakresu kultury fizycznej z dofinansowaniem z budżetu miasta i gminy Mikstat. W sumie złożono 7 ofert na łączną kwotę 90.230 zł: UKS Dunin przy SP w Biskupicach Zabarycznych oraz UKS Orły Komorów złożyły oferty na oba zadania, natomiast Szkolny Związek Sportowy i UKS Gozdawa przy SP Mikstat oraz KS Lilia Mikstat na jedno zadanie. Powołana przez burmistrza Mikstatu komisja konkursowa po otwarciu ofert i ich ocenie zaproponowała, żeby rozdysponować całą pulę przeznaczona na upowszechnianie piłki nożnej (38.000 zł), oraz większość środków (22.650 zł z 25.000 zł) na upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Burmistrz Henryk Zieliński przyjął także propozycję komisji w sprawie wysokości dotacji dla klubów, które złożyły oferty w konkursie. Największe wsparcie z samorządowej kasy otrzymał Klub Sportowy Lilia Mikstat – 27.500 zł na upowszechnianie piłki nożnej; na to samo zadanie dotacja dla UKS Orły Komorów wyniosła 5500 zł a dla UKS Dunin Biskupice Zabaryczne – 5000 zł. Ponadto UKS-y z Komorowa i Biskupic Zabarycznych otrzymały po 7000 zł dotacji na upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej; na to samo zadanie 5000 zł otrzymał Szkolny Związek Sportowy w Mikstacie UKS Gozdawa w Mikstacie – 3650 zł.

Umowy z klubami sportowymi o przyznaniu dotacji zostały już podpisane i pieniądze powinny w tym tygodniu trafić na konta poszczególnych organizacji.

W budżecie pozostała jeszcze rezerwa w wysokości 2550 zł, którą będzie można wykorzystać na realizacje innych projektów sportowych w tym roku. PK