Wyjątkowe miejsce dla stałego lub okresowego pobytu osób starszych oraz zapewnienie im godnych warunków życia - to założenia prywatnego domu opieki Senior Plus, który ma powstać w Ostrzeszowie, w bliskiej lokalizacji szpitala.

Temat budowy obiektu poruszono na ostatniej sesji Rady Powiatu. Do sprawy nawiązała radna Maria Gorzelanna, a odpowiedzi udzielał starosta Lech Janicki. - Ma to za zadanie objąć opieką osoby starsze, niepełnosprawne - wyjaśniał Janicki. Inwestor to właściciel Ratownictwa Medycznego Wawrzyniak; sam budynek miałby powstać w bliskiej lokalizacji pogotowia ratunkowego.

- Pomysł na to ciekawy, bo dotyczyłby opieki nad osobami starszymi, zarówno krótkoterminowej, jak i dłuższej. Pierwsze pytanie skierowane zostało do prezesa Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia, czy to w jakiś sposób dubluje nasze usługi, ale powiedziano mi, że nie - tłumaczył Janicki. - My jeszcze do tej pory tego nie sfinalizowaliśmy, natomiast jest duża przychylność, żeby w tym względzie pomóc, ponieważ jest na to zapotrzebowanie społeczne - mówił. Pobyt w placówce będzie odpłatny. 

Kilka dni po sesji próbowaliśmy dopytać starostę o szczegóły inwestycji, jednak odesłał nas do inwestora. - Jest to w planach, na deskach kreślarskich - poinformował Henryk Wawrzyniak, który również nie chciał zdradzać szczegółów przedsięwzięcia.

Jak udało nam się dowiedzieć, jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, budowa domu opieki, z całodobową opieką pielęgniarską, miałaby ruszyć późną jesienią tego roku lub wczesną wiosną przyszłego. E.P.

Reklama