Za nami kolejny turniej dla dzieci organizowany przez Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat w Ostrzeszowie. Tym razem impreza odbyła się w Czajkowie, a przyświecało jej hasło „Pieszy i rowerzysto – Twoje i innych bezpieczeństwo”.

Reklama