Ogłoszenie płatne
ZGODA eSMOKING LIQUIDS Sp. z o.o. Sp. k. Al. WOJSKA POLSKIEGO 23 c, 63-500 OSTRZESZÓW OD KANDYDATÓW DO PRACY W ZWIĄZKU Z PROCESEM REKRUTACJI
 
 Jeśli chcesz wziąć udział w rekrutacji pamiętaj o wklejeniu poniższej klauzuli w treść wiadomości, w przeciwnym wypadku nie będziemy w stanie rozpatrzyć Twej aplikacji.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez eSmoking Liquids sp. z o.o. Sp. K.
z siedzibą w Ostrzeszowie, Al. Wojska Polskiego 23c, 63-500 Ostrzeszów (KRS: 0000499755) moich danych osobowych zawartych w przesłanych przez mnie CV lub liście motywacyjnym do celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję."

Ponadto jeżeli chciałbyś wziąć udział także w przyszłych rekrutacjach pamiętaj o wklejeniu poniższej klauzuli w treść wiadomości

„Ponadto wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe zawarte w przesłanych przez mnie CV lub liście motywacyjnym były przetwarzane przez eSmoking Liquids sp. z o.o. Sp. K.
z siedzibą w Ostrzeszowie, Al. Wojska Polskiego 23c, 63-500 Ostrzeszów (KRS: 0000499755) oraz przez pozostałe spółki z CHIC Group w celu prowadzenia przez te spółki kolejnych rekrutacji na takie samo lub inne i odpowiadające moim kwalifikacjom stanowisko, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat."

 Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w związku z procesem rekrutacji LINK.

Reklama