20 maja to uroczysty dzień dla strażaków-ochotników z terenu gminy Ostrzeszów. W Szklarce Myślniewskiej uczczony zostanie jubileusz 90-lecia miejscowej jednostki, a wydarzeniu temu towarzyszyć będą miejsko-gminne obchody „Dnia Strażaka”.

OSP w Szklarce Myślniewskiej formalnie utworzona została 16 czerwca 1928 roku z inicjatywy dh Otto Drewicza (kierownika szkoły, który objął funkcję prezesa)  oraz dh  Andrzeja Kempy. W skład pierwszego Zarządu weszli ponadto: dh Wacław Mądry (naczelnik), dh Ignacy Karwacki (zastępca naczelnika), dh Wiktor Sobczak (sekretarz) oraz dh Andrzej Myszkowski (skarbnik). Do OSP wstąpiło 24 strażaków. Straż zakupiła sikawkę ręczną, beczkowóz i 16 hełmów  (w tym 1 hełm oficerski).

Dziś prezesem jednostki jest dh Ryszard Kupijaj, zaś naczelnikiem dh Leszek Studziński. OSP Szklarka Myślniewska aktywnie uczestniczy w akcjach ratowniczych, podejmując przy tym wiele wysiłków na rzecz podniesienia gotowości bojowej (dosprzętowanie, wyszkolenie). Druhowie przykładają też dużą wagę do rywalizacji w sporcie pożarniczym, wygrywając regularnie zawody na szczeblu gminnym. W ubiegłym roku triumfowali też w zawodach powiatowych w Mąkoszycach i będą reprezentowali nasz powiat w zawodach wojewódzkich.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:   

● godz. 14.00 -  Msza Święta  w kaplicy (bezpośrednio po mszy poświęcenie figury św. Floriana)

● godz. 15.00 -  Przemarsz przed Dom Strażaka

● godz. 15.15 - Uroczystości na placu przed Domem Strażaka (odznaczenia, przemówienia, życzenia,otwarcie i poświęcenie sceny)

Reklama