Wsparcie w wysokości ponad 288 tys. zł m.in. na budowę ścieżek, miejsc rekreacji, czy nawet zakup mobilnego modułu obserwacji i identyfikacji obiektów kosmicznych otrzymają już w najbliższym czasie stowarzyszenia działające na terenie powiatu ostrzeszowskiego. Wszystko to dzięki środkom, jakie Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania pozyskała z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

288 815 zł - dokładnie na taką kwotę opiewa umowa, którą podpisał Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego reprezentujący samorząd województwa z prezes OLGD Krystyną Sikorą. Wsparcie trafić ma do 13 stowarzyszeń działających na terenie powiatu ostrzeszowskiego. - Dzięki tym środkom wiele miejsc się zmieni - nie miał wątpliwości Grabowski, gratulując jednocześnie prezes OLGD pozyskanych środków.

- Stowarzyszenia czekają na te pieniądze, są gotowe do realizacji - zapewniała Sikora.

Do kogo trafi wsparcie? Ponad 24 tys. zł na zakup instrumentów muzycznych otrzymają członkowie działającej już od 70 lat Orkiestry Dętej Don Bosco w Marszałkach. Za kwotę 20 tys. zł wydana zostania publikacja pn. "Bukownica dzieje królewskiej wsi" przez Koło Gospodyń Wiejskich "Bukownianki" w Bukownicy.  25 tys. zł kosztowała będzie budowa mobilnego modułu obserwacji i identyfikacji obiektów kosmicznych. To zadanie, podobnie jak budowa za 5,9 tys. zł strefy golfa driving range, będzie realizowane przez działające w Parzynowie stowarzyszenie Centrum Wiedzy i Nowych Technologii im. Jana Pawła II. Utworzenie stacji odpoczynku dla seniorów i nie tylko - to z kolei inicjatywa Fundacji Nauki i Edukacji "Lemat" w Rojowie, które pozyskało wsparcie w wysokości 25 tys. zł. Taką samą kwotą, która przeznaczona zostanie na budowę siłowni zewnętrznej, dysponować będą członkowie stowarzyszenia Przyjaciół Kotłowa i Okolic "Wspólne dobro". Stworzenie interaktywnej ścieżki historycznej w Mikstacie to zadanie, którego realizacji podejmie się Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mikstacie (wysokość wsparcia blisko 20 tys.). Budową innowacyjnego labiryntu wraz z obiektem edukacyjnym (23 tys. zł) zajmą się przedstawiciele stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bobrowniki, a działacze Ludowego Zespołu Sportowego w Siedlikowie, przy wsparciu w wysokości 25 tys., stworzą miejsca edukacji sportowej na miejscowym boisku. Budowa ścieżki historyczno-przyrodniczej w Czajkowie to inicjatywa miejscowej jednostki OSP, która na ten cel pozyskała dofinansowanie w wysokości blisko 25 tys. zł. OSP w Muchach - przy współudziale środków z dofinansowania (25 tys.) - rozbuduje plac rekreacyjno-kulturalny przy świetlicy wiejskiej, z kolei stowarzyszenie "Senior" utworzy miejsca rekreacji dla seniorów w Marszałkach, a ostrzeszowskie stowarzyszenie "Radość czytania" zorganizuje przed biblioteką publiczną ogólnodostępną infrastrukturę rekreacyjno-kulturalną (25 tys.).

Warto dodać, że wszystkie wymienione zadania kosztować będą łącznie 365 958 zł. SM