Jak wejść na rynek pracy po studiach i przygotować dobre CV?

Czy studia można postrzegać jako lukę w CV, czy może okres przepełniony kolejnymi doświadczeniami zawodowy i zdobywaniem pierwszych kompetencji niezbędnych na rynku pracy? Pracuj.pl informuje, że 77% respondentów odbywa praktyki, a 65% badanych podejmuje pracę zawodową w trakcie studiów. Zdobyte podczas praktyk doświadczenie przekłada się, w ocenie respondentów, na podniesienie ich kompetencji zawodowych. Co ciekawe pierwsza praca mniej niż połowy badanych związana jest z kierunkiem ich studiów.

Studenci są zgodni – odbyte praktyki i staże pomagają w zdobyciu doświadczenia zawodowego. Uważa tak aż ¾ ankietowanych. Żacy wyliczają, że praktyki pozwalają w zdobyciu kompetencji merytorycznych, ale też tych miękkich. Blisko jedna piąta badanych po zakończeniu praktyk otrzymała propozycję pracy w firmie, w której zdobywała doświadczenie zawodowe. Najczęściej ofertę taką otrzymywali studenci kierunków ekonomicznych – wśród nich, co czwartemu zaproponowano pozostanie w firmie, w której odbywał praktyki.

Staże i praktyki to cenne doświadczenie, które stanowi kluczowy element CV każdego studenta i absolwenta. Jak je skutecznie pokazać w dokumencie?

 

  • Każdą studencką – działalność w kołach naukowych, organizacjach studenckich czy wolontariat kandydat może przekuć na swoją korzyć. Nie należy obawiać się również prezentowania pracy dorywczej np. zarabiania jako hostessa i barman. Najważniejsze to pokazać w CV, jak nasza dotychczasowa aktywność około zawodowa przełożyła się na rozwój kompetencji np. umiejętności pracy pod presją czasu, współpracy z klientem czy wielozadaniowości
  • CV zawsze należy dostosować do konkretnej oferty. Bardzo ważne jest, aby dokonywać ścisłej selekcji w prezentowaniu doświadczenia. Decydujące będzie więc opisanie tylko tej jego części, która łączy się z ofertą pracy. Ponadto, jeśli wiedza zdobyta w trakcie zajęć na uczelni jest wymagana przez pracodawcę, powołanie się na taką informację może zostać docenione przez rekrutera.
  • Wiele młodych osób, na etapie opracowywania CV kieruje się nie zawsze słuszną zasadą, że dokument przygotowany w oryginalny i kreatywny sposób znacznie zwiększy ich szanse w procesie rekrutacji. Tymczasem, w wielości rozmaitych form graficznych i ozdobników umieszczonych w takiej aplikacji, specjaliści HR nie mogą znaleźć podstawowych informacji oraz kluczowych z punktu widzenia pracodawcy danych.

 

Aby stworzyć naprawdę dobry życiorys, warto korzystać z dostępnych, bezpłatnych narzędzi, np. kreatorów CV które przeprowadzą kandydata przez cały proces. Dzięki nie młodzi kandydaci przygotują profesjonalny dokument aplikacyjny.