Stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób starszych to główny cel wdrożenia Programu „Ostrzeszowska Karta Seniora”. Stosowną uchwałę przyjęła na swoim ostatnim posiedzeniu Rada Miejska.

Inicjatorem uruchomienia programu był, już w poprzedniej kadencji samorządu, obecny burmistrz Patryk Jędrowiak. Teraz rozpoczyna realizację zapowiedzi w tym zakresie. Jako podstawową przesłankę do podjęcia działań podaje dynamiczny wzrost liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym.

-Dla przykładu, w roku 2012 liczba osób w wieku poprodukcyjnym wynosiła 3.881, w roku 2017 było to już 4.775, a więc na przestrzeni pięciu lat ta liczba wzrosła o prawie tysiąc osób. Dlatego też uważamy, że Program „Ostrzeszowska Karta Seniora” jest jak najbardziej zasadny do przyjęcia. Jest to po stronie samorządu program prawie bezkosztowy, ponieważ ogranicza się do wyprodukowania samej karty i przeprowadzenia programu. Oczywiście po przyjęciu uchwały rozpoczniemy poszukiwania partnerów prywatnych, jak również rozmowy z jednostkami nam podległymi, aby do tego programu przystąpiły.

Z wypowiedzi burmistrza Jędrowiaka wynika, że pierwsze takie rozmowy już się odbyły. W ich wyniku kilka podmiotów wyraziło swoje zainteresowanie wejściem do programu. Główne założenie przedsięwzięcia to stworzenie systemu ulg i zniżek dla osób starszych, które zwiększą ich możliwości w zakresie korzystania z rozmaitych usług, produktów czy aktywności. Aby móc z tego skorzystać trzeba spełnić kilka podstawowych warunków, przede wszystkim mieć ukończony 60 rok życia i być mieszkańcem Miasta i Gminy Ostrzeszów. Dodajmy, że to nie koniec działań mających na celu wspieranie starszego pokolenia. W najbliższy piątek (1 lutego) nastąpi oficjalna prezentacja pełnomocnika burmistrza ds. seniorów. ŁŚ

Reklama