16 kwietnia 2019 roku (wtorek) o godzinie 11:00 w Bibliotece Publicznej przy ulicy Kaliskiej 22 w Grabowie nad Prosną w ramach kampanii „Seniorze, nie jesteś sam” Miasto i Gmina Grabów nad Prosną organizuje bezpłatne godzinne szkolenie dla seniorów z zakresu:

- umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa na tzw. „prezentacjach”- gdzie szukać informacji o przedsiębiorcy, który proponuje zawarcie umowy, jakie prawa posiada konsument zawierający taką umowę, a jakie obowiązki ma przedsiębiorca?
- prawa do odstąpienia od umowy zawartej na tzw. „prezentacjach”- sposób odstąpienia od umowy, termin na odstąpienie i inne zagadnienia praktyczne,
- jak reklamować towar- czym jest gwarancja i rękojmia, w jakim terminie mogę złożyć reklamacje i czego mogę żądać od gwaranta lub sprzedawcy w przypadku wady towaru
- zwrotu towarów - czy mogę się rozmyślić i zwrócić zakupiony towar?
- towarów niezamówionych i zawieranych umów przez telefon - czy muszę płacić za niezamówiony towar, czy umowa zawarta telefonicznie przez akwizytora jest dla mnie wiążąca?

 Szkolenie przeprowadzi osoba z Inspekcji Handlowej w Poznaniu, która podzieli się z Państwem wiedzą dotyczącą w/w tematyki oraz przekaże materiały edukacyjne. Wszystkich zainteresowanych Seniorów, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na ten temat, serdecznie zapraszamy.    UMiG Grabów

Reklama