Ostrzeszowscy kryminalni prowadzą dochodzenie w sprawie kradzieży artykułów spożywczo-przemysłowych, do której doszło w jednym ze sklepów samoobsługowych w Kobylej Górze. Osoby, które rozpoznają mężczyznę na zdjęciu proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty.

Mężczyzna jest podejrzewany o kradzież artykułów spożywczo-przemysłowych, której dokonał w jednym ze sklepów samoobsługowych w Kobylej Górze w miesiącu marcu 2019 roku. Wartość skradzionego mienia została wyceniona na kwotę 800 zł.

Osoby znające dane personalne lub miejsce pobytu podejrzewanego o popełnienie przestępstwa proszone są o kontakt osobisty z Komendą Powiatową Policji w Ostrzeszowie przy ul. Zamkowej 27 lub kontakt telefoniczny: 62 732 42 11, 62 732 42 72.  Także można bezpośrednio kontaktować się z policjantami z Posterunku Policji w Kobylej Górze przy ul. Pl. Wiosny Ludów 2 lub telefonicznie na numer tel. 62 432 43 40. 
Policja zapewnia anonimowość.

Reklama