Rada Miejska w Ostrzeszowie na swoim ostatnim posiedzeniu uchwaliła stawki podatków od nieruchomości oraz środków transportowych, które będą obowiązywać w przyszłym roku. Te drugie nie ulegną zmianie. Stwierdzono bowiem, że są już na wystarczająco wysokim poziomie.

Więcej o 1,8% zapłacić będą musieli natomiast właściciele nieruchomości. O tyle wzrosły bowiem ceny towarów i usług konsumpcyjnych. W przypadku budynków mieszkalnych nowa stawka wyniesie 0,77zł od 1m2 powierzchni użytkowej, a jeżeli budynek związany jest z prowadzeniem działalności gospodarczej - 23,61zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

Pozostałe stawki:

- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,18zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

- od budynków związanych z udzielaniem  świadczeń zdrowotnych - 4,87zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

- od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie statutowej działalności pożytku publicznego - 7,89zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

- od budowli - 2% ich wartości.