Zaledwie jeden głos zdecydował o tym, że dotychczasowy przewodniczący Rady Powiatu w Ostrzeszowie Walenty Okoń (Bezpartyjni dla Ziemi Ostrzeszowskiej) stracił mandat radnego na rzecz Tomasza Maciejewskiego (Lewica i Bezpartyjni). To najważniejszy efekt ponownego liczenia głosów w obwodzie nr 1, obejmującym miasto i gminę Mikstat, które przeprowadzono w niedzielę (3 marca).

Jak wiadomo, była to konsekwencja postanowienia Sądu Okręgowego w Kaliszu z 10 stycznia tego roku, popartego zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego z 11 lutego. Na ich mocy unieważniono wyniki głosowania w Mikstacie i wygaszono mandaty ośmiorga radnych wybranych 21 października ubiegłego roku w okręgu nr 2. Stało się tak ze względu na błędy popełnione przez komisję obwodową, która, w wyniku niewłaściwej interpretacji przepisów, część głosów ważnych kwalifikowała jako nieważne. Problem dostrzegł T. Maciejewski i zgłosił go pełnomocnikowi wyborczego Komitetu „Lewica i Bezpartyjni” Arkadiuszowi Suchaneckiemu. Poskutkowało to złożeniem protestu, który pozytywnie rozpatrzył sąd, a następnie wojewoda. Z przeprowadzonej analizy wynikało, że na 44 głosy, które uznano za nieważne, 23 były ważne, w tym 21 z nich oddano na Komitet „Lewica i Bezpartyjni”. A należy w tym miejscu podkreślić, że w okręgu numer 2 Lewica przegrała z Bezpartyjnymi zaledwie osiemnastoma głosami (2.203 do 2.185). Dzięki temu właśnie, mandat radnego uzyskał, późniejszy przewodniczący Rady Powiatu w Ostrzeszowie, W. Okoń a nie T. Maciejewski, i to pomimo że tego drugiego poparła większa liczba wyborców. Weryfikacja tego rozstrzygnięcia nastąpiła 3 marca, kiedy nowo powołana komisja wyborcza powtórnie przeliczyła głosy oddane na terenie gminy Mikstat. Jak się okazało, spośród zakwestionowanych przez sąd głosów, 19 oddanych zostało na Lewicę, która tym samym jednym głosem wyprzedziła Bezpartyjnych i zyskała prawo do obsadzenia czwartego mandatu w Radzie Powiatu.

- Lewica otrzymała 2.204 głosy, natomiast Bezpartyjni 2.203 – potwierdza przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej Ireneusz Jeziorny – Po przeliczeniu ilorazów przy metodzie D'hondta okazuje się, że ten ostatni mandat w okręgu przypada właśnie Lewicy, a nie, jak wcześniej było ustalone, Bezpartyjnym. Ten mandat obejmuje osoba, która ma drugą liczbę głosów na liście Lewicy, czyli Tomasz Maciejewski z Mikstatu.

Tego ostatniego poprosiliśmy o skomentowanie wyników ponownego przeliczenia głosów.

- Jak się okazuje, każdy głos jest ważny – podkreślił. - Szkoda tylko, że tak to wszystko się przeciągnęło w czasie. Dla mnie wybory - zamiast 21 października - kończą się 3 marca. Szkoda nerwów dwóch osób: moich po 21 października i pana Okonia po 3 marca.

Pytanie tylko, czy rzeczywiście w ten sposób cała sprawa się zakończy. Jak bowiem poinformował w rozmowie z nami W. Okoń, Komitet „Bezpartyjni dla Ziemi Ostrzeszowskiej” już 11 lutego złożył w prokuraturze rejonowej zawiadomienie o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa – fałszerstwa wyborczego. Potwierdza to rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim Maciej Meler.

- Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie prowadzi czynności wyjaśniające weryfikację zawiadomienia złożonego przez jedno ze stowarzyszeń, odnośnie możliwości naruszenia prawa wyborczego, podrabiania protokołów oraz nieprawidłowości przy obliczaniu głosów w jednej z gmin na terenie powiatu ostrzeszowskiego.

Na tym etapie prokuratura nie ujawnia szczegółów. W najbliższym czasie zapaść ma decyzja odnośnie wszczęcia lub odmowy wszczęcie postępowania w tej sprawie. Dodajmy, że pozostali radni wyłonieni w okręgu numer 2, a zatem Marianna Powązka, Ignacy Śmiatacz, Ewa Kubiak, Radosław Gatkowski, Katarzyna Sójka, Jerzy Mucha i Stefan Hebisz nadal pełnić będą swoje funkcje. Nowy przewodniczący Rady Powiatu w Ostrzeszowie wybrany zostanie zapewne na najbliższej sesji, której termin najprawdopodobniej wyznaczy wojewoda.