12 sierpnia na placu przy budynku OSP Ostrzeszów uroczyście przekazano umowę na dofinansowanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz modernizację remizy.

Dotacja przyznana została w  ramach zadania pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”. Na zakup średniego wozu strażackiego składać się będą środki gminne (470 tys zł) oraz dofinansowanie zewnętrzne: 190 tys zł z Narodowego / Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 100 tys zł z KRSG / MSWiA.

Umowę wręczyli parlamentarzyści – senator Łukasz Mikołajczyk, a także posłowie Jan Mosiński i Tomasz Ławniczak. Jak zauważył ostatni z wymienionych wyżej, OSP Ostrzeszów należy do jednostek najczęściej biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w skali województwa. – W 2017 roku ta jednostka wyjeżdżała aż 233 razy – powiedział.  Senator Łukasz Mikołajczyk podkreślił dobrą współpracę z lokalnym samorządem, której owocem jest montaż środków finansowych na pozyskanie nowego wozu bojowego. Podkreślił też doniosłą rolę samych druhów-ochotników. – To co Państwo robicie jest dla mieszkańców jest niezwykle ważne i za to serdecznie dziękuję. Dla mnie, jako członka senackiego zespołu strażaków jest niezwykle ważne, że środki  finansowe lokowane są w południowej Wielkopolsce i będą efektywnie spożytkowane – zaznaczył.

- Bardzo cieszymy się z tego dofinansowania – nie ukrywał Burmistrz Patryk Jędrowiak. – Zakup wozu strażackiego był bowiem przewidziany jako jedno z podstawowych zadań do realizacji w tym roku.

Nowy samochód pożarniczy trafi do ostrzeszowskiej jednostki OSP po zakończeniu stosownej procedury przetargowej.