Ogłoszenie płatne!
Jeśli chcesz wziąć udział w rekrutacji pamiętaj o wklejeniu poniższej klauzuli w treść wiadomości, w przeciwnym wypadku nie będziemy w stanie rozpatrzyć Twej aplikacji.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Chic sp. z o.o. Sp. K.
z siedzibą w Ostrzeszowie, Al. Wojska Polskiego 23c, 63-500 Ostrzeszów
(KRS: 0000488221) moich danych osobowych zawartych w przesłanych przez
mnie CV lub liście motywacyjnym, a także innych dokumentach do celów
prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję."

„Ponadto wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe zawarte w przesłanych
przez mnie CV lub liście motywacyjnym były przetwarzane przez przez
Chic sp. z o.o. Sp. K.z siedzibą w Ostrzeszowie,
Al. Wojska Polskiego 23c, 63-500 Ostrzeszów (KRS: 0000488221) oraz
przez pozostałe spółki z CHIC Group w celu prowadzenia przez te
spółki kolejnych rekrutacji na takie samo lub inne i odpowiadające
moim kwalifikacjom stanowisko, nie dłużej jednak niż przez okres 2
lat.”


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w związku z procesem rekrutacji: LINK