Wspieranie szpitala, szkół ponadpodstawowych oraz domów pomocy społecznej to priorytety władz powiatu ostrzeszowskiego na rok 2019.

Starosta Lech Janicki nie kryje, że w związku z obecną sytuacją wydatki inwestycyjne zostały okrojone do minimum.

- Przekazaliśmy dość znaczne środki finansowe - z naszych wolnych środków - na sprawy oświatowe, ponieważ nie zamyka nam się budżet oświatowy w ramach subwencji. Na pewno co najmniej 2.300 tysięcy złotych trzeba będzie zainwestować w oświatę.

Podobnie jak w poprzednich latach, milion złotych przeznaczono na wsparcie działań podejmowanych przez Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia.

- Nie byłby w stanie szpital sam sobie dać rady - zaznacza starosta. – A będą sprawy bardzo ciekawe, bo już 15 stycznia rozstrzygany będzie przetarg na kompleksową modernizację oddziału paliatywnego, na stworzenie tam naprawdę bardzo dobrych warunków pobytu dla pacjentów. Kwota wydatków to prawie 2.800 tysięcy złotych. Kwotę tę wesprze powiat w ramach tego miliona. Również z tego miliona będzie musiała być wsparta adaptacji obiektów na potrzeby pogotowia ratunkowego. Skoro ustawodawca tak chce, należy je przejąć.

Przygotowanie pomieszczeń na potrzeby pogotowia ratunkowego pochłonąć ma około 300 tys. zł. Modernizację oddziału paliatywnego powiat zamierza wspomóc kwotą około 700 tys. zł. Kolejna wymagająca pomocy sfera to domy pomocy społecznej.

- Ceny idą w górę, jest inflacja, wszystko drożeje, a ludzie są tam ciągle na takich samych pensjach – zaznacza starosta. – W związku z tym ta operacja, którą zrobiliśmy, przekazanie pół miliona złotych na wsparcie, jest taką inwestycją w rok przyszły. Po to, aby można było podnieść płacę przynajmniej o 5-7%. To są takie konieczności.

W opinii L. Janickiego, środki przeznaczone na inwestycje drogowe nie mogą być powodem do dumy. To bowiem około 5 milionów złotych, łącznie z kosztami osobowymi.

- To jest mało. My znamy potrzeby drogowe. Nas często postrzega się przez drogi, a my jako samorząd powiatowy nie jesteśmy wielkim inwestorem. My staramy sobie zaradzić w tej sytuacji, administrować obiektami i instytucjami, które nam powierzono, robiąc to w sposób jak najlepszy dla ludzi, którzy tam pracują. Do tego jesteśmy też powołani.

Dochody powiatu ostrzeszowskiego na 2019 rok zaplanowano w wysokości 68.947.674 zł., a wydatki w wysokości 67.756.962 zł. ŁŚ

Reklama