Były minister zdrowia prof. Marian Zembala, poseł Platformy Obywatelskiej chce, żeby Wielki Piątek był dniem wolnym od pracy. Gdyby ten pomysł wszedł w życie, mielibyśmy Polsce 14 dni ustawowo wolnych od pracy.

„Wielki Piątek jest dniem wolnym w wielu krajach europejskich m.in. na Słowacji, w Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Irlandii, Austrii, Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Islandii, Bułgarii, Serbii, Macedonii, Cyprze, Estonii, Łotwie, Malcie. W Czechach od 2016 r. Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy (przywrócono stan sprzed 1951 r.). Na Węgrzech jest to święto obchodzone od 2017 roku. Z krajów pozaeuropejskich Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy m.in. na Kubie (od 2012 r.)” - pisze prof. Marian Zembala w interpelacji do premiera Mateusza Morawieckiego.

Wielki Piątek już jest w sposób szczególny traktowany w handlu. Według ustawy o zakazie handlu w niedziele, w Wielki Piątek sklepy będą mogły być otwarte tylko do godziny 14:00.

Teraz mamy 13 dni wolnych od pracy w ciągu roku. Ostatnim wpisanym na ustawową listę dni świątecznych jest święto Trzech Król.
Ustawowo wolne od pracy są:
1 stycznia - Nowy Rok
6 stycznia - święto Trzech Króli
Wielkanoc (dwa dni - niedziela i poniedziałek)
1 maja - Święto Pracy
3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja
Zielone Świątki
Boże Ciało
15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego
1 listopada - Wszystkich Świętych
11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości
25 grudnia - Boże Narodzenie
26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Poniżej cytujemy uzasadnienie interpelacji złożonej przez prof. Zembalę: „Społeczeństwo polskie w większości jest wyznania katolickiego a i chrześcijanie innych obrządków również stanowią istotną część naszego narodu. Wielki Piątek jest dniem wolnym w wielu krajach europejskich m.in. na Słowacji, w Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Irlandii, Austrii, Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Islandii, Bułgarii, Serbii, Macedonii, Cyprze, Estonii, Łotwie, Malcie. W Czechach od 2016 r. Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy (przywrócono stan sprzed 1951 r.). Na Węgrzech jest to święto obchodzone od 2017 roku. Z krajów pozaeuropejskich Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy m.in. na Kubie (od 2012 r.). Dla chrześcijan Wielki Piątek jest kulminacją Bożej miłości do człowieka – oto tego dnia Bóg ofiaruje siebie, aby ratować tych, którzy uwierzą i zwrócą się do Niego. W ten dzień jako jedyny w roku nie jest sprawowana Msza Święta a odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej. Jest to dzień wyciszenia i skupienia, na ulicach wielu miast sprawowana jest Droga Krzyżowa. Według badań CBOS 56 proc. obywateli uczestniczy w wielkopiątkowej liturgii. Z sondażu GfK Polonia wykonanego dla „Rzeczpospolitej” w 2009 r. wynika, że 57 proc. społeczeństwa uważa, że Wielki Piątek powinien być dniem wolnym od pracy. Wielki Piątek jest dniem, w którym przynajmniej ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa są w stanie spojrzeć razem i dogadywać się – pięknym tego przykładem jest tzw. porozumienie wielkopiątkowe przyjęte 10 kwietnia 1998 r., które zakończyło 30-letni konflikt zbrojny w Irlandii Północnej. To porozumienie zawarte prawie 10 lat temu powstrzymało przemoc i przełamało przekonanie o nieuchronności i nierozerwalności konfliktu. Obecnie w Polsce wyznawcom Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (od 13 maja 1994 r.), Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego i Kościoła Chrześcijan-Babtystów (od 30 maja 1995 r.) oraz Kościoła Zielonoświątkowego (od 1997 r.) w Wielki Piątek jako w dzień ukrzyżowania - pamiątce śmierci Chrystusa Pana przysługuje prawo do uzyskania dnia wolnego od pracy (w zamian za inny dzień). Wielki Piątek może być dniem, w którym przede wszystkim chrześcijanie, ale również niechrześcijanie mogą spróbować dojść do porozumienia póki są w drodze. Tego dnia zgodnie z wiarą chrześcijan Jezus Chrystus umarł za wszystkich ludzi i za każdą jedną osobę. Polska, pomimo wszelkich różnic, jako dar i zobowiązanie od Boga jest czymś, co jednak może i powinno nas łączyć. Tak jak wśród chrześcijan to, co łączy, jest większe od tego, co dzieli, tak i tutaj to, co łączy jest większe od tego, co dzieli. Bo chyba wszyscy chcemy pięknej Polski, z której nikt nie będzie musiał wyjeżdżać za pracą i dla której ważne będzie dobro każdego obywatela, każdego, który zechce się tu osiedlić i pracować dla dobra Polski. Ten dzień wielkopiątkowy może być dniem zadumy, rozwagi i podejmowania zobowiązań dla innych. Takie święto spojrzenia do przodu, co ja, co każdy z nas może zrobić dobrego dla innego człowieka. Z podobną inicjatywą wielokrotnie zwracano się do Wysokiej Izby, w tym poseł Małgorzata Kidawa-Błońska z interpelacją w 2008 r.”.