Ostrzeszowianin z urodzenia generał brygady Adam Joks, dotychczasowy szef sztabu Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód został mianowany zastępcą szefa Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Stosowną decyzję podjął Minister Obrony Narodowej, powiększając grono ścisłego kierownictwa instytucji.

Sztab Generalny Wojska Polskiego podlega bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej. Jest organem pomocniczym ministra w kierowaniu działalnością Sił Zbrojnych RP w czasie pokoju. Sztab zajmuje się między innymi planowaniem strategicznego użycia, programowaniem wieloletniego rozwoju oraz utrzymaniem, rozwijaniem i budowaniem nowych zdolności Wojska Polskiego.Szeroki zakres wyzwań podejmowanych przez sztab wymaga wieloaspektowego działania. Wdrażanie rekomendacji i zaleceń Strategicznego Przeglądu Obronnego, planowane rozszerzenie zakresu kompetencji oraz zadań, optymalizacja systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, proces modernizacji technicznej Wojska Polskiego czy intensyfikacja współpracy sojuszniczej to przykłady tych aktywności sztabu, które stanowić będą treść pracy. Wsparcie nowego zastępcy przyczyni się do optymalnego wykorzystania potencjału – czytamy na stronie internetowej Sztabu Głównego Wojska Polskiego.
Generał Brygady Adam Joks pochodzi z Mikstatu, urodził się 5 lipca 1966 roku w Ostrzeszowie. Tutaj również ukończył Liceum Zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych (przy byłym FUM). Generał Joks jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. T. Kościuszki we Wrocławiu oraz Politechniki Warszawskiej. W Akademii Obrony Narodowej odbył studia dowódczo-sztabowe, a także podyplomowe studia w zakresie zarządzania kryzysowego.
Ukończył też studia bezpieczeństwa w Europejskim Centrum Studiów im. George C. Marshalla w Garmisch–Partenkirchen (Niemcy) i studia polityki obronnej w Akademii Wojennej Wojsk Lądowych w Carlisle Barracks w USA. MK

Reklama