Burmistrz Ostrzeszowa apeluje do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu w sprawie budowy obwodnicy. - Aby obwodnica Ostrzeszowa w pełni spełniała swoje zadania, i aby jej przebieg nie budził zrozumiałych sprzeciwów mieszkańców, zwracam się do pana z prośbą o założenie jej przebiegu pomiędzy miejscowościami Rojów w gminie Ostrzeszów i Bierzów w gminie Kobyla Góra – wnioskuje Mariusz Witek.

Z punktu widzenia Samorządu Miasta i Gminy Ostrzeszów niezwykle istotne są również kolejne umowy, których zawarcie planowane jest w najbliższym czasie, w szczególności te dotyczące opracowań projektowych odcinka drogi ekspresowej S-11 Ostrów Wielkopolski-Kępno - czytamy w piśmie skierowanym do dyrektora GDDKiA. - Ten odcinek ma dla Miasta i Gminy Ostrzeszów kluczowe znaczenie, stąd też ze swej strony deklaruję aktywny udział w procesie projektowania przebiegu obwodnicy Ostrzeszowa, który w Stadium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ostrzeszów zaplanowany został w trzech wariantach.

Burmistrz deklaruje, że „chętnie włączy się w proces planowania obwodnicy Ostrzeszowa” i podzieli się szczegółami proponowanego przez niego nowego jej przebiegu. - Pragnę zwrócić uwagę na potrzebę uwzględnienia w dokumentacji projektowej w/w odcinka aktualnego stanu zagospodarowania terenów położonych na trasie obwodnicy Ostrzeszowa, w szczególności miejscowości Rojów – informuje GDDKiA. - Aby obwodnica Ostrzeszowa w pełni spełniała swoje zadania, i aby jej przebieg nie budził zrozumiałych sprzeciwów mieszkańców, zwracam się do pana z prośbą o założenie jej przebiegu pomiędzy miejscowościami Rojów w gminie Ostrzeszów i Bierzów w gminie Kobyla Góra. Taki przebieg obwodnicy Ostrzeszowa pozwoli uniknąć podziału zabudowy części Rojowa, co w konsekwencji zaburzyłoby obecny porządek urbanistyczny w tej części gminy. RED

Reklama