Budowa zbiornika na terenie trzech powiatów: ostrzeszowskiego, ostrowskiego i kaliskiego ruszyć ma w 2019 roku. Inwestycja chronić ma południową Wielkopolskę przed powodzią oraz suszą. Budowa zbiornika została ujęta jako jedna z 5 najważniejszych inwestycji hydrotechnicznych w Polsce.

Zbiornik o nazwie Wielowieś Klasztorna powstanie na 93 kilometrze rzeki od ujścia do Warty, będzie znajdował się na terenie aż trzech powiatów, na terenie gmin: Godziesze Wielkie, Brzeziny, Grabów, Kraszewice i Sieroszewice.
Pod inwestycję wykupiono już 1253 hektary terenów. Do przejęcia pod zbiornik pozostały grunty od około 250 rolników o łącznej powierzchni około 606 hektarów, w tym trzy gospodarstwa znajdujące się w samym ,,centrum zbiornika". Konieczne będzie skorzystanie z tzw. specustawy, ponieważ część rolników nie zgodziła się na wykup ich ziem.

O budowie tej inwestycji mówiło się już od dawna, jest ona potrzebna ze względu na sytuację hydrologiczną w regionie. Zbiornik będzie miał za zadanie chronić przed powodzią, ale także retencjonować wodę w terenie, gdzie zauważyć można stepowienie. Inwestycja uzyskała pozytywną decyzję środowiskową, wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Koszt budowy zbiornika wyniesie ok 875 milionów złotych. Około 85% może zostać pokryte przez Unię Europejską. Odbyły się już rozmowy w Ministerstwie Finansów i rokowania są pozytywne.. Jeśli znajdą się tak duże sumy pieniędzy budowa ruszy pod koniec 2019 roku, a zakończona zostanie w 2023.

Zbiornik Wielowieś Klasztorna został zaprojektowany już w 1978 roku, będzie miał powierzchnię 1999,00 ha, ma on pełnić funkcje retencyjne i rekreacyjne.