Z początkiem lutego tego roku Orkiestra Dęta Don Bosco w Marszałkach stała się Orkiestrą Miejsko-Gminną Don Bosco w Marszałkach.

7 lutego w Urzędzie  Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną odbyło się spotkanie przedstawicieli Orkiestry Dętej Don Bosco  z Burmistrzem Maksymilianem Ptakiem. W zebraniu uczestniczyli: prezes Stowarzyszenia Orkiestra Dęta Don Bosco w Marszałkach Izabela Olek, wiceprezes Tomasz Dziekan, kapelmistrz Mirosław Felich oraz dyrektor Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną Małgorzata Brodowicz i dyrektor Szkoły Podstawowej w Marszałkach Magdalena Szkudlarek-Szymczak.

Podczas spotkania omówiono zakres współpracy pomiędzy Miastem i Gminą Grabów nad Prosną a Orkiestrą Dętą Don Bosco; zwrócono też uwagę na możliwość pozyskiwania nowych członków orkiestry. Burmistrz zapewnił zebranych, że muzycy będą mogli liczyć na wsparcie finansowe,  szansę wyjazdów studyjnych i uczestniczenia w warsztatach. Zmiana statutu stowarzyszenia to też okazja do szerszego promowania orkiestry, jak i Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.

Przypomnijmy, że Orkiestra Dęta Don Bosco z Marszałek od ponad 70 lat towarzyszy świętom narodowym i kościelnym, urzekając dźwiękami wykonywanej muzyki. Marszowym krokiem przemierza ulice nie tylko Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, ale też okolicznych miast i wiosek, z roku na rok poszerzając grono odbiorców swoich występów. - Pragniemy godnie reprezentować Miasto i Gminę Grabów nad Prosną i spełniać oczekiwania lokalnej społeczności poprzez uczestnictwo w ważnych wydarzeniach i dbałość o wysoki poziom artystyczny naszych występów – podkreślają przedstawiciele orkiestry. RED