Zespół Szkół nr 2 w Ostrzeszowie w nowym roku szkolnym uruchamia nowy kierunek kształcenia – TECHNIK PROGRAMISTA. To najprawdopodobniej jedyna szkoła w Polsce kształcąca w tym zawodzie!

Uzyskanie pozwolenia na nabór do klas pierwszych w zawodzie technik programista wymagało przejścia długiej i skomplikowanej procedury. Pozytywne zakończenie starań jest zasługą trzech nauczycieli Zespołu Szkół nr 2: Ziemisława Szmaja, Adama Fulary i Grzegorza Szałkowskiego.
Jak doszło do uruchomienia tego poszukiwanego kierunku wyjaśnia jeden z inicjatorów Ziemisław Szmaj: Inspiracją dla mnie do  podjęcia kroków do wywołania zawodu technik programista w naszej szkole był mój udział razem z Piotrem Prusinkiewiczem w seminarium branżowym  dla branży elektryczno-energetycznej we Wrocławiu  11-12 grudnia 2017 zorganizowane przez  MEN i ORE.
Drugim argumentem przekonującym do tego pomysłu była analiza losów naszych absolwentów i coraz większe zainteresowanie programowaniem grupy uczniów kierowanych przez Adama Fularę.
Gdy zaproponowałem w gronie informatyków naszej szkoły pracę nad tym projektem, Adam Fulara natychmiast zaproponował współpracę z Instytutem Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Instytut ten, po przedstawieniu programu, objął  patronatem i opieką merytoryczną nasz projekt.  
Żeby złożyć wniosek o eksperyment pedagogiczny musieliśmy jeszcze  zdobyć opinie z Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowej Rady Rynku Pracy. Dzięki błyskawicznej pomocy pani dyrektor Ewy Rycerskiej mogliśmy skompletować pełną dokumentację. Pozytywną opinię o naszym projekcie wprowadzenia zawodu technik programista wydali także: Konfederacja Pracodawców Lewiatan w Poznaniu, dyrektor szkoły i rada rodziców naszej szkoły.
Gdy wspólnie z Adamem Fularą i Grzegorzem Szałkowskim opracowaliśmy projekt podstawy programowej,  program nauczania i nowej kwalifikacji dla nowego zawodu, wypełniliśmy wniosek do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, który złożyliśmy do Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Bardzo pomógł nam w opiniowaniu nasz wizytator Rafał Paterek, który musiał przecierać szlaki eksperymentu pedagogicznego w związku ze zmianami procedur. Bardzo ważną rolę odegrał pan wicekurator Zbigniew Talaga wydając pozytywną opinię o naszym opracowaniu.W maju zaproszono mnie do Ministerstwa Cyfryzacji na seminarium Rada ds. Kompetencji Sektora IT, bym przedstawił nasz projekt nowego zawodu technika programisty. W trakcie seminarium bardzo pozytywnie wypowiadano się na temat naszego projektu.
11 czerwca Ziemisław Szmaj otrzymał telefoniczną informację z MEN  o  zgodzie na otwarcie w roku szkolnym 2018/19 klas w zawodzie technik programista. Gratulujemy.
Dziś programista to jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów. Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery, oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe.
Programowanie to nie tylko wysokie zarobki, to także możliwość rozwijania pasji – programowania robotów, pisania gier 3D, aplikacji komórkowych i robienia wielu innowacyjnych, kreatywnych rzeczy (inteligentne ubrania, domy itp.).
www.powiatostrzeszowski.pl