W okresie poświątecznym, jak co roku, szczególnie aktualnym tematem staje się marnowanie żywności. Pojawił się on także na ostatnim posiedzeniu Rady Powiatu w Ostrzeszowie.

Zdaniem radnego Adama Grzyba, samorządy powinny podjąć działania zmierzające do ograniczenia tego problemu.

- Z niepokojem i niesmakiem obserwuję, iż część mieszkańców pozostawia nieskonsumowany chleb na murach śmietników, licząc, że ktoś go zabierze bądź bezpośrednio pozbywa się go, wyrzucając do kontenera na zmieszane odpady – mówił. – Jestem przekonany, iż w wielu rodzinach od najmłodszych lat uczy się zasad postępowania z żywnością, w tym przede wszystkim szacunku dla chleba jako symbolu trudu wykonanej pracy i zarobionych pieniędzy na utrzymanie rodziny. Nie godzi się, żeby ten trud był w wyżej wymieniony sposób marnowany. Konieczne jest podjęcie działań, aby chleb, który nie został spożyty, nie trafiał do śmietnika.

Według radnego, rozwiązaniem tej kwestii mogłoby być m.in. przekazywanie starego pieczywa w celu dokarmiania zwierząt leśnych czy też ryb w stawach hodowlanych.

- Niezbędna jest także współpraca w tej materii z przedsiębiorstwami odbierającymi odpady, które musiałyby w newralgicznych miejscach ustawić odpowiednie pojemniki – dodał A. Grzyb.

Adresatem tych słów był Zarząd Powiatu. ŁŚ

Reklama