Ogłoszenie płatne


JEŚLI CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W REKRUTACJI PAMIĘTAJ O WKLEJENIU PONIŻSZEJ KLAUZULI W TREŚĆ WIADOMOŚCI, W PRZECIWNYM WYPADKU NIE  BĘDZIEMY W STANIE ROZPATRZYĆ TWEJ APLIKACJI.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez eSmoking Liquids sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Ostrzeszowie, Al. Wojska Polskiego 23c, 63-500 Ostrzeszów (KRS: 0000499755) moich danych osobowych zawartych w przesłanych przez
mnie CV lub liście motywacyjnym do celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję."

„Ponadto wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe zawarte w przesłanych przez mnie CV lub liście motywacyjnym były przetwarzane przez eSmoking Liquids sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Ostrzeszowie, Al. Wojska Polskiego 23c, 63-500 Ostrzeszów (KRS: 0000499755) oraz przez pozostałe spółki z CHIC Group w celu prowadzenia przez te spółki kolejnych rekrutacji na takie samo lub inne i odpowiadające moim kwalifikacjom stanowisko, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat."