Jednym z punktów ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej w Ostrzeszowie była prezentacja informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 2018/2019. W dokumencie znalazły się także dane obrazujące aktualną sytuację w szkołach i przedszkolach.

Jak się okazuje, w ramach tegorocznej rekrutacji do przedszkoli publicznych nie przyjęto ponad 100 dzieci. Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych Sławomir Cwojdziński (na zdj.) podkreśla jednak, że w zdecydowanej większości, bo w 89 przypadkach, są to dzieci w wieku poniżej 2,5 roku.

- Nie mogą być więc przyjęte do przedszkoli, natomiast rodzice czują potrzebę, żeby dziecko zapisać albo do jedynego w tej chwili oddziału żłobkowego w Przedszkolu numer 1, albo do najniższej grupy – dodał S. Cwojdziński.

Sprawozdanie zawiera listę głównych problemów, z jakimi zgłaszają się rodzice najmłodszych dzieci. To m.in. właśnie brak miejsc w żłobku czy precyzyjnych zasad ustalania tzw. dyżurów wakacyjnych. Ta ostatnia kwestia doczekała się już jednak rozwiązania.

- Koncepcja jest już opracowana – oświadczył dyrektor ZOPO. – W styczniu będzie odpowiednie zarządzenie. Ta regulacje będzie ogólnie dostępna.

Rodzice skarżą się ponadto na brak możliwości płacenie za przedszkole w formie bezgotówkowej.

- To również jest zrealizowane – zapewnia S. Cwojdziński. – Było bardzo dużo apelacji, wniosków, uwag, żeby w końcu rodzic mógł zapłacić w formie bezgotówkowej. Wykonaliśmy to, jest to już realizowane od września, ale i tak nie wszyscy rodzice decydują się, aby płacić w formie bezgotówkowej.

Kolejny zgłaszany temat to lokalizacja przedszkoli względem miejsc zamieszkania bądź pracy. Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rojowie oraz Przedszkole nr 6, ze względu na bliskie położenie, zabezpieczają potrzeby mieszkańców tej samej części miasta. Przedszkole nr 1 obsługuje centrum, a pozostałą część – Przedszkole nr 5, gdzie zawsze brakuje najwięcej miejsc.

- Tym bardziej, że Przedszkole nr 5 w ciągu ostatnich kilku lat wykonało dużą pracę w zakresie dzieci niepełnosprawnych – zaznacza Cwojdziński. – Liczebność jest ograniczona do 20, a nie 25 dzieci w oddziale. Dlatego liczba potencjalnych miejsc jeszcze spada.

Mieszkańcy zgłaszają również potrzebę funkcjonowania 9-godzinnych oddziałów przedszkolnych w szkołach wiejskich. Według zapewnień lokalnych władz oświatowych, w Siedlikowie już się z tym w znaczącym stopniu uporano. Teraz kolej na Niedźwiedź i Szklarkę Przygodzicką. Według stanu na 1 września 2019, do czterech przedszkoli samorządowych na terenie gminy Ostrzeszów uczęszcza łącznie 515 dzieci, w tym 25 do żłobka w Przedszkolu nr 1.