Za sprawą pana Grzegorza Świtonia nasze miasto wzbogaciło się o „własny plakat”, którego autorem jest znakomity artysta plastyk Ryszard Kaja. Twórca w oryginalny sposób nawiązał w nim do tradycyjnego zwyczaju święcenia zwierząt w dniu św. Rocha.

Niezwykły upominek w postaci oprawionego w ramę plakatu z nazwą „Mikstat” sprezentował burmistrzowi Henrykowi Zielińskiemu emerytowany architekt urbanista Grzegorz Świtoń z Oleśnicy. – W jednej z galerii sztuki we Wrocławiu przeglądałem cykl plakatów poświęconych polskim miastom i z pewnym zdumieniem, ale i radością znalazłem także plakat Mikstatu. Nie wiem czy Ryszard Kaja był w Mikstacie podczas odpustu św. Rocha i widział tradycyjny zwyczaj święcenia zwierząt, ale w swoim dziele na pewno do tego nawiązuje. Artysta nie uwzględnił żadnych elementów religijnych, ale to co stworzył, jednoznacznie kojarzy się z obrzędem, z którego miasto słynie. Mikstat to dla mnie drugie, po Ostrzeszowie, miasto rodzinne: stąd pochodziła moja mama, tutaj chodziłem do szkoły podstawowej. Dzisiaj mieszkam w Oleśnicy, ale sentymentalnie nadal jestem związany z miastem św. Rocha. Dlatego z przyjemnością przekazałem burmistrzowi Zielińskiemu w prezencie ten „mikstacki” plakat – mówi Grzegorz Świtoń.

Ryszard Kaja (ur. w 1962 r. w Poznaniu, mieszkający obecnie we Wrocławiu) - polski malarz, grafik i scenograf, twórca ponad 150 scenografii do spektakli teatralnych, baletowych, operowych i telewizyjnych oraz kilku filmów. Jest też jednym z najbardziej znanych współczesnych polskich plakacistów (jego ojciec Zbigniew był współtwórcą polskiej szkoły plakatu). Dzieło zatytułowane „Mikstat – piramida zwierząt” zostało wydane drukiem w 2018 r. w serii „Plakat – Polska”. PK