Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann 22 listopada wręczył zasłużonym mieszkańcom regionu medale z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Wśród odznaczonych znaleźli się działacze Solidarności, samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele sztuki, nauki i kultury.

- Uroczystość wpisuje się w piękny rok, w którym to obchodzimy dwie niezwykle ważne dla naszego kraju rocznice: odzyskania niepodległości oraz setną rocznicę wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Jest to szczególny rok patriotów. Raz na sto lat obchodzimy takie uroczystości - mówił wojewoda Zbigniew Hoffmann do zaproszonych gości.

Jednym z odznaczonych osób był Stanisław Stawski - nauczyciel, trener, sportowiec, działacz społeczny, komendant hufca ZHR w Ostrzeszowie. Od lat 50-tych jest organizatorem imprez sportowych, obozów i zlotów harcerskich, propagujących tradycje harcerskie i polskiego oręża. Przyczynił się do powstania Ochotniczego Harcerskiego Pogotowia Ratowniczego, organizuje wolontariat dla druhów w miejscowym pogotowiu ratunkowym. Inicjator powstania Koła Przyjaciół Harcerzy.

Na zakończenie uroczystości, słowa podziękowania w imieniu odznaczonych skierował Janusz Pałubicki, działacz "Solidarności", były minister-koordynator służb specjalnych w rządzie Jerzego Buzka. Nawiązując do obchodów rocznicowych podkreślił doniosłość setnej rocznicy odzyskania niepodległości i sposób jej uczczenia. - Cieszę się, że ten moment nie został naznaczony bieżącymi sporami - mówił.

Medal ustanowiony został w rocznicę uczczenia obchodów oraz na pamiątkę odrodzenia Państwa Polskiego. Jest uhonorowaniem wydarzeń związanych z obchodami stulecia. Jest hołdem i uznaniem wobec pokoleń, które swoją niezłomną walką o zachowanie polskości przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. AC

Reklama