Jeszcze w tym roku rozpocząć się ma montaż kamer na terenie budowanego przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu boiska sportowego.

Obiekt zostanie objęty monitoringiem ze względu na chuligański wybryk nieznanych jak dotąd sprawców, którzy weszli na plac budowanego za ponad 800 tys. zł boiska sportowego, zniszczyli betonowy płot i krawężniki. Poprzewracali również wykonane przez geodetów oznaczenia. - W tej chwili planujemy wykonać dwa słupy oświetlające boisko, a one będą już wyposażone w zasilanie, które może być wykorzystane właśnie do instalacji kamer - mówi wiceburmistrz Paweł Uścinowicz. - Te kamery mają oczywiście poprawić bezpieczeństwo, ale również mają zapobiec aktom wandalizmu. RED

Reklama