300 osób – głównie seniorów, ale nie tylko – wzięło udział w Jesiennej Biesiadzie Aktywnych Seniorów, która odbyła się w minioną sobotę, 5 października w Hali Sportowej w Grabowie nad Prosną.

W imprezie wzięli udział mieszkańcy Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, a także seniorzy z sąsiednich gmin oraz zaproszeni goście. Biesiadę rozpoczęto okolicznościowym wystąpieniem Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną Maksymiliana Ptaka, po którym - na ręce członków zespołu Harmonia – złożono życzenia i gratulacje z okazji 15-lecia działalności zespołu. Te, oprócz Burmistrza, przekazał także Przewodniczący Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną Marcin Biel, ponadto Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, a także członkini Koła PZERiI w Grabowie nad Prosną Bożena Klada, prezes Zarządu PSL Województwa Wielkopolskiego, były poseł na Sejm RP i poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb oraz Zarząd Klubu Seniora "Sami Swoi" z Rososzycy. Nie zabrakło tradycyjnego „sto lat” odśpiewanego przez wszystkich uczestników imprezy. 

To nie koniec gratulacji. Zgodnie z decyzją Kapituły Odznaki Honorowej oraz uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1136/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r., na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, nadano Odznakę Honorową "Za zasługi dla województwa wielkopolskiego" Zespołowi Śpiewaczemu Harmonia, „za pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, kreowanie wrażliwości muzycznej mieszkańców Wielkopolski oraz animację życia kulturalnego w regionie”. W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego odznakę wręczył Szymon Wdowczyk, zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Biesiada była też doskonałą okazją do wyróżnienia członkini zespołu Harmonia, Mieczysławy Piotrowskiej, której w uznaniu wybitnych zasług przyznano Złotą Odznakę Honorową nadaną przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Tę w imieniu Zarządu Oddziału Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ostrzeszowie przekazała Przewodnicząca Zarządu Wiktoria Mak.

W dalszej części imprezy Burmistrz Maksymilian Ptak złożył też życzenia Stowarzyszeniu Klub Seniora "Pelikan", które w tym roku świętuje 5-lecie działalności. Następnie zgromadzeni wysłuchali koncertu zespołu Harmonia, który zaprezentował wiązankę ulubionych piosenek.

Po części oficjalnej na scenie pojawił się Kabaret EWG z Doruchowa, serwując dużą dawkę doskonałego humoru. Następnie wystąpiła grupa Abba Imitation – jak sama nazwa wskazuje grupa zawodowych muzyków naśladujących zespół Abba.

W programie imprezy znalazły się również trzy konkursy nawiązujące do tradycji wielkopolskich. W konkurencjach zatytułowanych „Kraina miodem płynąca, czyli konkurs pszczelarski”, „Parzybroda czy pampuchy - konkurs kulinarny” i „W antrejce na ryczce... - konkurs gwary wielkopolskiej” zmierzyło się 15 uczestników Jesiennej Biesiady. Każdy z zawodników miał do wykonania po trzy różne zadania, np. w konkursie kulinarnym było to  ubijanie białka na doskonałą bezę, w konkursie pszczelarskim rozpoznawanie trzech rodzajów miodu, w konkursie gwary tłumaczenie zwrotów używanych w gwarze wielkopolskiej.

Jesienna Biesiada obfitowała w wiele radości i miłych chwil, zapewniając biesiadnikom dobry humor oraz pozytywne wrażenia muzyczne i taneczne. Warto dodać, że Biesiadzie towarzyszyła wystawa rękodzieła - rezultat zainteresowań i pasji członkiń KGW Grabów nad Prosną oraz wystawa tradycji pszczelarskich naszego regionu.

Projekt Jesienna Biesiada Aktywnych Seniorów został zrealizowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną przy współpracy partnerów: grabowskiego Centrum Kultury, Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, Stowarzyszenia Klub Seniora "Pelikan" oraz przy wsparciu Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Grabowie nad Prosną. Impreza była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.