Jubileusz 100-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej świętowali 18 maja druhowie z Czajkowa. Uroczystość połączono z Powiatowym Dniem Strażaka. Były awanse, odznaczenia i sztandar dla jubilatów.