VI Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych odbędzie się 10 lipca na stadionie sportowym w Czajkowie. W programie, oprócz prezentacji orkiestr, znajdzie się pokaz musztry paradnej i zabawa taneczna pod gwiazdami.

- 6_przeglad_orkiestr_detych.jpg

Reklama