W sobotę, 28 lipca, o godz. 15.30, w sali OSP w Bobrownikach nad Prosną odbędzie się promocja książki Marii i Macieja Latajków pt. „Bobrowniki nad Prosną. Nasi przodkowie 1618–1920”. Publikacja ta zawiera spis urodzonych (od 1618 roku), zaślubionych (od 1685 roku) i zmarłych (od 1756 roku) mieszkańców Bobrownik, których nazwiska zostały zarejestrowane przez księży lub urzędników stanu cywilnego, a księgi metrykalne są dostępne w archiwach lub w parafiach. Znalazły się w niej również drzewa genealogiczne ponad pięćdziesięciu rodzin bobrowskich.

Kiedy prawie dziesięć lat temu Latajkowie zaczęli poszukiwać swoich przodków, nie myśleli, że ich poszukiwania nabiorą takiego rozmachu. Po kilku wyjazdach do Archiwum Państwowego w Kaliszu wymyślili, że będą spisywać z ksiąg metrykalnych wszystkich, którzy urodzili się, zmarli lub brali ślub w Bobrownikach. Nie było wtedy jeszcze żadnych akt metrykalnych w internecie, więc korzystali z dostępnych źródeł w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, Archiwum Państwowym w Kaliszu oraz zamówili mikrofilmy ze spisami urodzonych, zaślubionych i zmarłych dostępnych w zasobach Mormonów, które zostały sprowadzone do Centrum Biblioteki Historii Rodziny we Wrocławiu. Najpierw byli zainteresowani tylko aktami metrykalnymi z parafii Doruchów, gdyż do tej właśnie parafii należą Bobrowniki. W księgach metrykalnych tej parafii znajdują się spisy urodzonych od 1618 roku, zaślubionych od 1685 roku i zmarłych od 1756 roku. Korzystali również, dzięki uprzejmości księdza proboszcza, z ksiąg znajdujących się w parafii.

Kiedy już spisali wszystkich żyjących niegdyś mieszkańców Bobrownik, doszli do wniosku, że dobrze byłoby zrobić drzewa genealogiczne najstarszych rodzin bobrowskich. Wtedy musieli sięgnąć do akt metrykalnych z ościennych parafii, gdyż kilkaset lat temu młodzi ludzie nie szukali współmałżonków zbyt daleko od rodzinnego domu, znajdowali ich najczęściej w swojej lub sąsiednich wioskach. Przewertowali akta parafii znajdujących się w województwie łódzkim, między innymi Sokolniki, Cieszęcin, Uników, Godynice, Łyskornia, Wyszanów, Wieruszów. Sięgali też do parafii Ostrów, Odolanów, Ostrzeszów, Ołobok, Kotłów i innych. Wśród wymienionych rodów są nazwiska i rodziny istniejące do tej pory w Bobrownikach, np. Janicki, Smiatacz, Pawlak, Powolny, Kosmala, Kubiaczyk, Kubacki Łęcki, Wieczorek, Warszawski. Są też nazwiska, np. Brząkała, Duchnik, Ciołek, Kolebski, Kałek, Obiegły, Powąska, Szkopek, których od lat już w Bobrownikach nie ma, ale potomkowie tych rodów do dziś żyją w Bobrownikach. W każdym drzewie genealogicznym są dziesiątki różnych nazwisk, które po dzień dzisiejszy można spotkać we wszystkich miejscowościach powiatu ostrzeszowskiego oraz w miejscowościach sąsiednich powiatów.

Książka Marii i Macieja Latajków jest wyjątkowa, ponieważ nie ograniczyli się oni do opracowania drzewa genealogicznego jedynie swojego rodu, jak czyni to większość genealogów, lecz uwiecznili na jej kartkach wiele pokoleń różnych bobrowskich rodzin. Każdy, kto ma swoje korzenie w Bobrownikach, powinien zainteresować się tą publikacją, gdyż na pewno dowie się z niej wiele o swoich przodkach, którzy żyli trzysta, a nawet czterysta lat temu. Chyba niewiele miejscowości będzie mogło się pochwalić tak bogatym rejestrem dusz, jaki został zebrany w jednym miejscu.

KOMITET ORGANIZACYJNY OBCHODÓW 780-LECIA WSI BOBROWNIKI NAD PROSNĄ

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. BOBROWNIKI NAD PROSNĄ. NASI PRZODKOWIE 1618–1920 ma na celu zachowanie pamięci o przodkach poprzez wydanie opracowywanej od lat przez Marię i Macieja Latajków księgi genealogicznej pt. BOBROWNIKI NAD PROSNĄ. NASI PRZODKOWIE 1618–1920. To unikalna w skali naszego kraju historia rodzin wiejskich mieszkających w obecnym czasie nie tylko w Bobrownikach nad Prosną. W obecnie zglobalizowanym świecie księga ta pozwoli odzyskać swoją tożsamość tym wszystkim, którzy w wyniku zmian historycznych i geograficznych zgubili swoje korzenie. Odpowie na pytanie — skąd jesteśmy i przyczyni się do powstania nowej wspólnoty społecznej na poziomie międzynarodowym, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja realizowana przez STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI BOBROWNIKI w ramach STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016-2022 STOWARZYSZENIA „OSTRZESZOWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIAReklama