Skąd pochodził św. Roch i jakiej narodowości był patron Mikstatu? Jakie jest pochodzenie herbu miasta? Odpowiedzi m.in. na te pytania udzielił burmistrz Henryk Zieliński podczas spotkania z uczestnikami tegorocznej Szkoły św. Rocha. Do dyspozycji uczniów był także fotel burmistrza, w którym każdy mógł zasiąść i zrobić sobie zdjęcie.

Mimo niesamowitego upału w czwartek, 9 sierpnia uczniowie wakacyjnej Szkoły św. Rocha - która tradycyjnie od lat otwiera na kilka dni swoje podwoje w sierpniu, przed świętem patrona miasta i uroczystościami odpustowymi w Mikstacie – w liczbie ponad 30 stawili się na lekcji historii w gabinecie burmistrza miasta. Włodarz Mikstatu przypomniał, że św. Roch pochodził z Montpellier we Francji, natomiast herb miasta, w którym są dwie lilie, związany jest z kultem świętego i nawiązuje do herbu Paryża. Przy okazji okazało się, że dzieci nieźle znają historię miasta oraz legendę o św. Rochu i potrafią wskazać wiele miejsc w Mikstacie, gdzie znajduje się herbowe dwie białe lilie. W nagrodę każdy z uczniów Szkoły św. Rocha otrzymał pamiątkową pocztówkę oraz mapę miasta i gminy Mikstat. Po wizycie w gabinecie burmistrza grupa zrobiła sobie wspólne zdjęcie pod historycznym muralem upamiętniającym obchodzone w 2016 r. 650-lecie Mikstatu.

Uroczystości odpustowe w Sanktuarium św. Rocha w Mikstacie odbędą się tradycyjnie 16 sierpnia (czwartek). Niepowtarzalny obrzęd błogosławienia zwierząt rozpocznie się o godz. 9.00 rano, a uroczystość poprowadzi w tym roku ks. bp Łukasz Buzun z Kalisza. PK

Reklama