Od 1 lipca można składać drogą elektroniczną wnioski o przyznanie świadczenia w ramach programu "Rodzina 500 plus". W ciągu pierwszych czterech dni Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie odebrał blisko 760 takich wniosków, a dodatkowo około 300 wniosków związanych z programem „Dobry Start”. Z szacunków MGOPS wynika, że po zmianie zasad i objęciu programem także pierwszego dziecka, prawo do świadczenia ma na terenie gminy minimum 4.500 dzieci.

- To są ogromne kwoty - przyznaje dyrektor Grzegorz Rycerski. – W tym roku tylko przez sześć miesięcy świadczenie na pierwsze dziecko będzie wypłacane. W przyszłym roku już przez dwanaście i nasze całoroczne szacunki wskazują na to, że minimum 28 milionów złotych trafi do rodzin z terenu miasta i gminy Ostrzeszów.
Zdaniem G. Rycerskiego jest szansa, że na konta części beneficjentów przelewy trafią już w lipcu. Zależy to jednak od wielu czynników, chociażby wysokiej temperatury zwiększającej ryzyko awarii sprzętu komputerowego. Jak dotąd udało się zrealizować około 70 wniosków. Aby cała procedura przebiegała sprawnie, MGOPS stara się wzmacniać kadrowo, organizując staże czy zatrudniając dodatkowych pracowników na umowach cywilno-prawnych.

Reklama