W najbliższych miesiącach należy spodziewać się startu prac przy przebudowie ulic Chmielnej, Garncarskiej i Piekary w Ostrzeszowie, na co samorząd pozyskał dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład. Ich kontynuacją będzie przebudowa ul. Kaliskiej, dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w ramach której m.in. powstaną dwa tzw. ronda najazdowe.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama
Ogłoszenia
J3M