W Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie sukcesywnie wprowadzane są udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Ich celem jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w ostrzeszowskim magistracie.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

W 2023 roku zrealizowało zadanie grantowe pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie poprzez modernizację dźwigu osobowego oraz zakup narzędzi wspierających obsługę interesantów”. Zadanie wykonano w ramach programu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozyskana kwota dotacji wyniosła 75 tys zł, a jej największa część została przeznaczona na modernizację windy w budynku Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszowie (m. in. wymiana instalacji elektrycznej dźwigu, wymiana instalacji przywoławczej, wymiana napędów drzwi kabinowych, ułatwienia dla osób niepełnosprawnościami takie jak np. komunikaty głosowe). Zakupione zostały również elementy wyposażenia, służące poprawie dostępności. Cztery pętle indukcyjne umożliwiają łatwiejszą komunikację z osobami niedosłyszącymi. Jedna z nich zainstalowana jest w Biurze Obsługi Interesanta (na parterze Urzędu), druga w Urzędzie Stanu Cywilnego, trzecia w Biurze Dowodów Osobistych, a czwarta ma charakter mobilny i używana jest w biurze, w którym akurat jest potrzebna. W Wydziale Organizacyjnym (pok. 107 na I piętrze) zorganizowano stanowisko wyposażone w powiększalnik elektroniczny (lupę elektroniczną). Pozwala on powiększyć każdy tekst, odpowiednio dopasować kontrast do potrzeb osób mających problemy wzrokowe czy nawet odczytać tekst zapisany na papierze. Powiększalnik nie jest dużym urządzeniem i w razie potrzeby może zostać wykorzystany w każdym innym biurze. Zakupione też zostało krzesło ewakuacyjne, które w sytuacji zagrożenia pozwoli bezpiecznie sprowadzić po schodach osobę mającą trudności z samodzielnym poruszaniem się. Wykonano również oznakowania krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia każdego z biegu schodów, co minimalizuje ryzyko ich niedostrzeżenia i ewentualnego upadku. Kolejne działania w obszarze poprawy szeroko pojętej dostępności będą wdrażane w następnych latach. www.ostrzeszow.pl

Ogłoszenia
Salon Fryzjerski