W minioną sobotę nastąpiło uroczyste otwarcie wyremontowanego odcinka drogi gminnej nr 840533 P w miejscowości Torzeniec. W uroczystościach uczestniczyły Pani Anżdżelika Możdżanowska Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Pani Katarzyna Sójka Posłanka na Sejm RP.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert
Realizacja inwestycji remontu drogi gminnej w Torzeńcu została podzielone na dwa etapy.
Pierwszy etap zadania dotyczył odcinka drogi o długości ponad 2 km tj. począwszy od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450, kończąc w okolicach obelisku/kapliczki. Prace zakończono w 2020 roku. Ogólna wartość zadania wynosiła ponad 540 tys. zł. 60% tej wartości zostało sfinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Drugi etap został w pełni zrealizowany w 2021 roku i dotyczył odcinka drogi od kapliczki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 5575P ciąg Siekierzyn – granica Województwa Wielkopolskiego. Gmina Doruchów na realizację tej inwestycji otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 312 790,11 zł co stanowi 80 % całkowitej wartości zadania (390 987,66 zł).
– Inwestycja przyczyni się do wzrostu spójności i ujednolicenia sieci dróg publicznych w Gminie Doruchów. Poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz wpłynie na rozwój obszarów wiejskich. UG Doruchów
Ogłoszenia
J3M