Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego odbyło się 21 listopada, który jest jednocześnie (i może nie przez przypadek) Dniem Życzliwości. Do Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach przybyli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z całego powiatu, a także Domów Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zakładu Aktywności Zawodowej, Domu Dziecka, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, a także przedstawiciele władz samorządowych i powiatowych.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Ze specjalnymi życzeniami do Marszałek przybyła Monika Donke-Cieślewicz – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Starosta Ostrzeszowski, wicestarosta Zofia Witkowska oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Aneta Małolepsza i dyrektor DPS w Marszałkach Katarzyna Kulok wręczyli zaproszonym pracownikom społecznym i socjalnym wyróżnienia, którym towarzyszyły gratulacje, serdeczne życzenia oraz wyrazy najwyższego szacunku.

Uroczą część artystyczną inaugurującą spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przygotowały dzieci ze szkoły Podstawowej w Marszałkach.

źródło: www.powiatostrzeszowski.pl

Ogłoszenia
Salon Fryzjerski