Lada moment rozpoczną się prace związane z rozbudową szkół podstawowych w Parzynowie i Mąkoszycach. Umowy z wykonawcami podpisano 3 listopada w Urzędzie Gminy w Kobylej Górze.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

W Parzynowie w ramach inwestycji zostaną dobudowane dodatkowe klasy, świetlica oraz gabinet pedagoga, logopedy i pielęgniarki, a także ciąg komunikacyjny wraz z klatką schodową i bezpiecznymi podjazdami oraz punktami sanitarnymi. Projekt zakłada również ogrodzenie terenu, a także montaż instalacji fotowoltaicznej. Całość pochłonąć ma 1 mln 861 tys. zł, z czego aż 1 mln wynosi pozyskane przez samorząd dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę zadania – Usługi Ogólnobudowlane Marek Stankiewicz z siedzibą w Uciechowie. Według założeń prace zakończą się 30 września 2022 r.

Duże zmiany zajdą w najbliższym czasie również na terenie Szkoły Podstawowej w Mąkoszycach. Tak jak w przypadku Parzynowa, inwestycja w Mąkoszycach poprawić ma funkcjonowanie szkoły poprzez zwiększenie jej powierzchni użytkowej, dlatego też przebudowana zostanie klatka schodowa wraz z węzłem sanitarnym, dobudowane zostaną pomieszczenia klasowe, wybudowane będzie wejście ewakuacyjne wraz z utwardzeniem placu z kostki brukowej przy wyjściu. Teren zostanie ogrodzony i dodatkowo zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna.
Koszt tej inwestycji zamknąć ma się w kwocie 2 mln 464 tys. zł, z czego 1 mln 500 tys. wynosi pozyskane dofinansowanie. Wykonawcą robót będzie konsorcjum firm: TOLBUD Mateusz Berski i TOL-BUD Usługi Ogólnobudowlane Lidia Berska. Prace potrwać mają do 30 września 2022 roku.

fot. UG Kobyla Góra

Ogłoszenia
J3M